زندگینامه، رزومه و سوابق
فاطمه قاسم زاده

فاطمه قاسم زاده
سمت : سرپرست گروه کار پیش دبستانی
تدریس و تحقیق و مشاوره و برنامه ریزی در امور آموزشی و روانشناسی به ویژه در مقطع پیش از دبستان


آدرس ایمیل : ghasemzadeh@pers.ir
آدرس وب سایت : http://www.pers.ir
تحصيلات:
کارشناس ارشد روان شناسی دانشگاه تهران
کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه تربیت معلم تهران
دکترای روان شناسی-دانشگاه پاریس

سوابق شغلی:
- تدریس دروس مشاوره ،روانشناسی رشد ، حقوق کودک ، مهارتهای زندگی ، ارتباط با خانواده ، برنامه ریزی آموزشی در دوره ی پیش دبستانی و... در مراکز زیر:
- دانشگاه تربیت معلم
- دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی
- دانشگاه خواجه نصیر طوسی
- جهاد دانشگاهی دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران
- مشاوره در صدای مشاوره ومرکز مشاوره جامع سازمان بهزیستی ومراکز حضوری خصوصی

فعالیت های پژوهشی :
- آگاهی، نگرش ورفتار والدین ومعلمان در زمینه حقوق کودک
- رشد ترسیمی کودکان
- وضعیت کودکان خیابانی وکودکان کار در تهران
- کودک آزاری
- عضویت وفعالیت در سازمانهای غیر دولتی زیر:
- عضو هیات مدیره انجمن پژوهشهای آموزش پویا
- عضو پیوسته شورای کتاب کودک
- عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان
- مشاور موسسه مادران امروز
- مسئول گروه هم آهنگی شبکه یاری کودکان کار وخیابان
- عضویت در انجمن های علمی:
- عضو پیوسته انجمن روان شناسی ایران
- عضو پیوسته انجمن مشاوره ایران
- عضویت درکمیسیون های تخصصی:
- عضو کمیته پیشگیری وکاهش کودک آزارری(وزارت بهداشت)
- عضو کمیسیون برنامه ریزی وتالیف کتابهای درسی رشته کودکیاری(دفتر برنامه ریزی وتالیف درسی-وزارت آموزش وپرورش)
- همکاری با یونیسف در اجرای طرح های وبرنامه های متعدد در ارتباط با کودکان ونوجوانان
- سایر فعالیت های آموزشی
- شرکت در سمینارهای علمی مربوط به کودکان با ارائه مقاله
- برگزاری کارگاه های آموزشی تکامل کودکان،پیشگیری از خشونت وکودک آزاری و... برای سازمان ها ب غیر دولتی ودولتی با همکاری یونیسف
- شرکت در سمینار کودکان خیابانی در سوئد(2002)
- شرکت در سمینار حقوق کودک در بلژیک (2004)
- شرکت در سمینار پیشکیری از کودک آزاری در سوئد(2003)
- بررسی وضعیت کودکان خیابانی در هند ونقش سازمانهای غیر دولتی در زمینه در هند (با همکاری یونیسف)(2000)
- برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد در بم ولرستان در زمینه حمایت های عاطفی-اجتماعی از کودکان ونوجوانان با همکاری یونیسف ویونسکو
- تاسیس مهد کودک در بم با مشارکت کمیته حمایت از کودک وخانواده در بم واستمرار فعالیت آن تا کنون
- اجرای طرح های متعدد در بم با همکاری یونیسف وسایر سازمانهای بین المللی
- ارزشیابی فعالیت های یونیسف در بم با همکاری کارشناسان خارجی
- مشارکت در تدوین برنامه پیشگیری از کودک آزاری با همکاری سازمانهای غیر دولتی، ویونیسف

تالیفات:
- اصول ومبانی ژنتیک (ترجمه)
- آری گفتن به نیاز کودکان(تالیف)
- تنگنای زندگی زنان(تجربیات کار مشاوره)
- راهنمای آموزش مهارت های زندگی(برای نوجوانان وزنان)یونیسف
- راهنمای آموزش حقوق کودک برای نوجوان (یونیسف)
- صلح با خود(ترجمه)
- راهنمای آموزش مهارت های زندگی برای دختران در مناطق محروم(آموزش وپرورش)
- مقالات متعدد در ارتباط با کودکان ونوجوانان در نشریات (ترجمه وتا لیف)


.............................................

.............................................  نظرتان درباره چگونگی عملکرد وب سایت چیست؟.............................................

بازدید از این صفحه : 4 مرتبه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن پژوهاش های آموزشی پویا می باشد.
طراحی و پیاده سازی : هست نما