درباره انجمن
انجمن پژوهشهای آموزشی پویا ، سازمانی غیر دولتی ، غیر انتفاعی و مستقل است که در سال 1356 خورشیدی به همت گروهی از معلمان ، مربیان ، کارشناسان در زمینه آموزش و پرورش شکل گرفت و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد . در سال 1358 ، اساسنامه انجمن توسط هیئت مؤسس تدوین و به نام « انجمن ملی پژوهشی در آموزش و پرورش » به تصویب مجمع عمومی رسید و انتخابات انجمن برای تعیین هیئت مدیره برگزار گردید . در سال 1359 اولین خبرنامه انجمن که منعکس کننده فعالیتهای آن بود ، منتشر شد .
پس از انقلاب اسلامی، اساسنامه جدید انجمن در سال 1367 تدوین شد و به نام  «انجمن پژوهشهای آموزشی پویا » در این سال به شماره 3525 به ثبت رسید .

اهداف انجمن

مهمترین اهداف انجمن به شرح زیر است :

1 ـ کمک به بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی از نظر روش های آموزشی ، محتوای کتابهای درسی ، شیوه های ارزشیابی و .... از طریق انجام پژوهش ، تشکیل سمینارها ، تألیف و ترجمه منابع و ....

2 ـ کمک به توانمند سازی مدیران ، معلمان و مربیان و ارتقای سطح آگاهی آنان با برگزاری کارگاههای آموزشی ، جلسات آموزشی ، جمع آوری تجربیات و ....

3 ـ کمک به توانمند سازی کودکان با نیازهای خاص از جمله کودکان کار، کودکان درمعرض تبعیض ، آزار ، بدرفتاری و ...از طریق حمایت های آموزشی ، پژوهشی ، روان شناختی ، مشاوره ای و....

مخاطبان اصلی انجمن

بیشترین توجه و تمرکز انجمن شامل گروههای زیر است :

          1 ـ خردسالان ( کودکان پیش دبستانی )

          2 ـ دانش آموزان دورة ابتدایی (کودکان )

          3 ـ دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه ( نوجوانا )

          4 ـ معلمان ، مربیان و مدیران مرکز آموزشی

          5 ـ خانواده ها

فعالیت های و برنامه های انجمن

فعالیتهای انجمن در سه زمینه انجام می گیرد :

1 ـ فعالیتهای آموزشی ـ ترویجی

2 ـ فعالیتهای پژوهشی

3 ـ فعالیتهای اجرایی


گروههای کار انجمن

برای انجام فعالیتهای انجمن ، گروه های زیر فعالیت دارند :

1 ـ کار گروه پیش دبستان

2 ـ کار گروه دبستان

3 ـ کارگروه کودکان با نیازهای خاص

4 ـ کارگروه انتشارات

5 ـ کارگروه ارتباطات ( داخلی و بین المللی )

6 ـ کارگروه پژوهشی

7 ـ کار گروه آموزش

8 ـ کار گروه مالی و عضویت

 
ارتباطات انجمن

انجمن با سازمانهای زیر ، ارتباط فعال دارد :

         1 ـ سازمانهای غیر دولتی ( کودکان ، زنان ، خانواده ، محیط زیست و ...)

         2 ـ سازمانهای دولتی مربوط ( آموزش و پرورش ، بهزیستی ، شورای شهر و ...)

         3 ـ سازمانهای بین المللی (یونیسف )


مهمترین فعالیتهای انجام شده انجمن

فهرست مهمترین فعالیتهای انجام شده در سالهای اخیر در سه زمینه کاری آورده می شود :

         1 ـ فعالیتهای آموزشی ـ ترویجی

         2 ـ فعالیتهای پژوهشی

         3 ـ فعالیتهای اجرایی

فعالیتهای آموزشی ـ ترویجی

برگزاری کارگاهها و طرح های آموزشی

این کارگاه ها چندین دوره برای سازمانهای دولتی ، غیر دولتی و اعضای انجمن ، اجرا شده است :

        1 ـ کارگاه آموزشی حقوق کودک ( با پشتیبانی یونیسف )

        2 ـ کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی (با پشتیبانی یونیسف )

        3 ـ کارگاه آموزشی نقاشی کودکان

        4 ـ کارگاه آموزشی کاردستی کودکان

        5 ـ کارگاه آموزشی قصه گویی برای کودکان

        6 ـ کارگاه آموزشی نمایش خلاق

       7 ـ کارگاه آموزشی خلاقیت

          8 ـ کارگاه آموزشی مدیریت نوین آموزشی

          9 ـ کارگاه آموزشی رشد و تکامل کودکان

          10ـ کارگاه آموزشی بازی

          11 ـ کارگاه آموزشی هوش هیجانی

          12 ـ کارگاه آموزشی در جستجوی آینده در زمینه آموزش پیش از دبستان

          13 ـ کارگاه آموزشی برنامه ریزی آموزشی در پیش دبستان

          14 ـ کارگاه آموزشی مدیریت آموزشی در پیش از دبستان

          15 ـ کارگاه آموزشی مشکلات نوجوان کار و خیابان

          16 ـ کارگاه آموزشی مشارکت بجای رقابت

          17 ـ کارگاه آموزشی مشکلات جنسی کودکان

          18ـ کارگاه آموزشی پیشگیری از کودک آزاری

          19 ـ کارگاه آموزشی پروژة زمین

          20 کارگاه آموزشی واحد کار ( کانون رغبت )

          21ـ کارگاه آموزشی بازیهای خلاق

          22 ـ کارگاه آموزشی تربیت شنوایی کودکان (موسیقی )

          23 ـ کارگاه آموزشی مفاهیم ریاضی به کودکان پیش دبستان

          24 ـ کارگاه آموزشی مفاهیم علوم به کودکان پیش دبستانی

          25 ـ اجرای طرح آموزش مربیان مهدهای کودک زندانها درتهران با پشتیبانی یونیسف

          26 ـ اجرای طرح آموزش مربیان مهدهای کودک زندانها درشهرستانها با پشتیبانی یونیسف

          27 ـ اجرای طرح « دافی » ( آموزش دانشجویان افغانی ) با پشتیبانی کمیسیاریای عالی پناهندگان در ایران

          28 ـ ترجمه و تألیف مقالات متعدد در ارتباط با مسائل کودکان و چاپ آنها درنشریات

          29 ـ کارگاه جذب کودکان به مهدهای کودک

          30 ـ کارگاه گفتگو با حضور دانش آموزان ، والدین و معلمان

          31 ـ ترجمه انواع برنامه های آموزشی برای دوره پیش دبستانی درکشورهای دیگر

          32 ـ مشارکت در برنامه های آموزشی و مشاوره ای در کانون اصلاح و تربیت تهران

          33 ـ مشارکت در برنامه مراقبت همه جانبه از کودکان در معرض خطر با پشتیبانی وزارت بهداشت

تألیف و ترجمه کتابهای آموزشی توسط اعضای انجمن

          1 ـ جستجو در راهها و روشهای تربیتی ـ توران میرهادی

          2 ـ کتاب کار مربی کودک ـ توران میرهادی

          3 ـ تجربه های مدرسه داری ـ یحیی مافی

          4 ـ نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در جهان ـ ترجمة گروهی از اعضای انجمن

          5 ـ راهنمای آموزش حقوق کودک ـ دکتر فاطمه قاسم زاده ـ یونیسف

          6 ـ راهنمای آموزش مهارتهای زندگی ـ بازنویسی دکتر فاطمه قاسم زاده ـ یونیسف

          7 ـ راهنمای آموزش مهارتهای زندگی برای دانشجویان ـ دکتر فاطمه قاسم زاده

          8 ـ رشد و تکامل کودکان ـ ترجمه دکتر فریده میلانی ترابی

          9 ـ آری گفتن به نیازهای کودکان ـ دکتر فاطمه قاسم زاده

          10 ـ فعالیتهای تشخیصی و یادگیری در ریاضیات برای کودکان ـ ترجمه مصطفی کریمی

          11 ـ آموزش مفاهیم ریاضی برای کودکان پیش دبستانی ـ دکتر فاطمه قاسم زاده

          12 ـ به دنبال چه بگردیم ؟ به کجا نگاه کنیم ؟ آذر کتابی

          13 ـ بازی ها و سرگرمی های آموزشی کودکان پیش دبستانی (تولد تا 5/2 سالگی ) ـ ترجمه زهرا یعقوبی

          14 ـ بازی ها و سرگرمی های آموزشی کودکان پیش دبستانی (3 تا 5 سالگی ) ـ ترجمه حدوت

          15 ـ چگونه به کودکان ریاضی بیاموزیم ـ ترجمه مصطفی کریمی

          16 ـ تهیه بروشورها و جزوه های آموزشی برای مربیان مهدهای کودک

فهرست سخنرانی های ارائه شده درنشست های علمی انجمن

          1 ـ نوآوری در آموزش و پرورش

          2 ـ نقش موسیقی در تعلیم و تربیت کودکان

          3 ـ نقاشی کودکان

          4 ـ ارزشیابی رشد و تکامل کودکان

          5 ـ قصه گویی و نمایش خلاق

          6 ـ برنامة آموزش رشد محور

          7 ـ ارزشیابی فعالیت های مهد کودک (آموزش ـ بهداشتی ـ تربیتی و ....)

          8 ـ رفتار با کودکان پیش دبستانی

          9 ـ ارتباط با خانواده در پیش دبستانی

          10 ـ تغذیه کودکان پیش دبستانی

          11 ـ بهداشت کودکان پیش دبستانی

          12 ـ برنامة آموزشی کودک محور

          13 ـ رشد و تکامل کودکان پیش دبستانی

          14 ـ کاربرد رایانه در مدارس

          15 ـ مدیریت مدرسه در ایران 1400

          16 ـ برنامه ریزی چند بعدی

          17 ـ آشنایی با مرکز گفت و گوی تمدن ها

          18 ـ نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی

          19 ـ رشد شناختی کودک پیش دبستانی درتعامل با همسالان

          20 ـ مشق شب و دست آوردهای مربوطه به آن

          21 ـ کودک و ادبیات صلح

          22 ـ نقش رسانه ها در جنگ و تأثیرات آن

          23 ـ ناکارآمدی آموزش و پرورش رسمی درکشورما

 انجام طرح های پژوهشی

          1 ـ بررسی تصویر خانواده درکتابهای درسی

          2 ـ بررسی مفاهیم بنیادی صلح در کتابهای درسی

          3 ـ بررسی وضعیت مهدهای کودک درتهران

          4 ـ بررسی وضعیت کودکان کار و خیابان در تهران

          5 ـ بررسی علل و انواع کودک آزاری در تهران

          6 ـ بررسی آسیب شناسی خشونت

          7 ـ بررسی آسیب شناسی رقابت

          8 ـ بررسی نقاشی کودکان از دیدگاه روان شناسی

          9 ـ بررسی وضعیت موسیقی در مراکز پیش دبستانی تهران

          10 ـ بررسی کتابهای آموزشی برای کودکان پیش دبستانی

          11 ـ بررسی نشریات رشد آموزش و پرورش

          12 ـ بررسی وضعیت سازمانهای غیر دولتی ، چالش ها و راه کارها (در ایران )

          13 ـ ارزیابی فعالیت های یونیسف در بم (باپشتیبانی یونیسف )

          14 ـ مشارکت در تدوین طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان با پشتیبانی شورای شهر تهران

          15 ـ مشارکت در تدوین طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان با سازمان بهزیستی کشور

          16 ـ بررسی جنگ و صلح از دیدگاه کودکان پیش دبستانی

          17 ـ بررسی کتابهای فارسی آموز ادبی ( برای کودکان دبستانی )

          18 ـ بررسی مفاهیم حقوق کودک درکتابهای داستان برای کودکان پیش دبستانی

          19 ـ مشارکت در اجرای طرح بررسی وضعیت کودک آزاری در ایران ، با پشتیبانی یونیسف و وزارت بهداشت

          20 ـ مشارکت دراجرای طرح « موسیقی درمانی » در کانون اصلاح و تربیت تهران ، با پشتیبانی یونیسف

انجام فعالیت های اجرایی

انجمن پویا با همکاری و مشارکت سازمانهای دولتی و غیر دولتی ، فعالیت های زیر را انجام داده است :

          1 ـ عضو هیأت مؤسس « کمیتة راهبردی نهضت جهانی برای کودکان و نوجوانان » با پشتیبانی یونیسف و مشارکت فعال در اجرای برنامه ها و فعالیت های آن

          2 ـ عضو هیأت مؤسسه «شبکه یاری کودکان کار و خیابان » و شرکت فعال در اجرای برنامه ها و فعالیت های آن .

          3 ـ شرکت در سمینارهای علمی در ارتباط با کودکان ، نوجوانان ، خانواده با ارائه مقاله و گزارش

          4 ـ مشارکت در برگزاری مراسم روز جهانی کودک (16 مهرماه ) با همکاری سازمانهای غیر دولتی

          5 ـ مشارکت در برگزاری روز جهانی مبارزه علیه کار کودکان با همکاری شبکه یاری کودکان کار و خیابان

          6 ـ مشارکت در برگزاری روز تصویب پیمان نامة حقوق کودک با همکاری سازمانهای غیر دولتی

          7 ـ مشارکت در برگزاری روز پیشگیری از کودک آزاری با همکاری سازمانهای غیر دولتی

          8 ـ برگزاری نشیت های علمی (هر 3 ماه یکبار ) برای ارائه طرح های پژوهشی انجمن

          9 ـ عضویت و فعالیت در « شورای گسترش فرهنگ صلح »

          10 ـ تدوین طرح توانمندسازی کودکان کار وخیابان و خانواده های آنان با همکاری شبکه یاری کودکان کار وخیابان          

          11 ـ عضو مؤسس « کمیتة حمایت پایدار از کودک و خانواده در بم » و انجام فعالیتهای زیر دراین زمینه

                    ـ تأسیس مهد کودک پویا در یکی از مناطق محروم بم

                    ـ اجرای کارگاه های آموزشی متعدد برای مربیان مهدهای کودک بم

                     ـ اجرای کارگاه های آموزشی درزمینه حمایت های عاطفی ـ روانی (مقابله با موقعیت های بحرانی ، افسردگی ، اضطراب ، ترس و ....) برای کودکان ، نوجوانان ، مربیان و خانواده ها

          12 ـ برگزاری نشست های علمی در هر ماه در ارتباط با آموزش و پرورش پیش از دبستان برای مدیران و مربیان مهدهای کودک

          13 ـ عضو هیأت مؤسسه « کمیتة مشترک توسعة کمی و کیفی آموزش پیش دبستانی » و مشارکت در اجرای برنامه ها و فعالیت های آن

          14 ـ مشارکت در اولین و دومین کنگره علمی آموزش پیش دبستانی باارائه مقاله و برگزاری کارگاه حقوق کودک برای مربیان

          15 ـ شرکت در گردهمایی های مربیان پیش دبستانی درهمدان ، شیراز ، بابل

          16 ـ مشارکت در گردهمایی تشکل های غیر دولتی درهمدان با برگزاری کارگاه

          17ـ شرکت مستمردر جلسات یونیسف

          18 ـ مشارکت در برگزاری مراسم روز جهانی خانواده ها با ارائه مقاله

          19 ـ مشارکت در برگزاری همایش کودک ، صلح ، خشونت با پشتیبانی شورای گسترش صلح

          20ـ مشارکت در کارگاه در جستجوی آینده در ارتباط با کودک آزاری با پشتیبانی یونیسف

انجمن و سمینارهای بین المللی

 انجمن در سمینارهای بین المللی زیر با ارائه مقاله ، گزارش ، کار پژوهشی و .....شرکت داشته است :

          1 ـ نشست اعضای نهضت جهانی برای کودکان در امریکا

          2 ـ اجلاس نمایندگان سازمانهای غیر دولتی کشورهای عربی و افریقایی در مراکش

          3 ـ مطالعة وضعیت کودکان خیابانی در هند

          4 ـ سمینارکودک آزاری در سوئد

          5 ـ سمینارکودکان کار و خیابان در سوئد

          6 ـ اجلاس مشترک سازمانهای دولتی و غیردولتی در بلژیک

          7 ـ سمینار بین المللی روان شناسی درتهران 

.............................................

.............................................  نظرتان درباره چگونگی عملکرد وب سایت چیست؟.............................................

بازدید از این صفحه : 3125 مرتبه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن پژوهاش های آموزشی پویا می باشد.
طراحی و پیاده سازی : هست نما