مبنا و محتوای رایگان بودن آموزش
تاریخ درج : [1398/04/02] [9:34:39 AM]
مبنا و محتوای رایگان بودن آموزش

خلاصه :

موازين بين¬المللي حقوق بشر، با توجه به بعد اجتماعی آموزش، آموزش را در مقطع آموزش ابتدایی، اجباری و رایگان اعلام کرده اند. در واقع، اصول رایگان بودن و اجباری بودن آموزش به یکدیگر وابسته هستند. مجبور ساختن افراد جامعه به آموزش در حاليكه آنها تمكن مالي لازم براي استفاده از اين حق را نداشته باشند تكليف ما لايطاق و نامعقول است. به همين دليل، يك ملازمه منطقي بين این دو شناسايي شده است.


مشروح :

مبنا و محتوای رایگان بودن آموزش
موازين بين¬المللي حقوق بشر، با توجه به بعد اجتماعی آموزش، آموزش را در مقطع آموزش ابتدایی، اجباری و رایگان اعلام کرده اند. در واقع، اصول رایگان بودن و اجباری بودن آموزش به یکدیگر وابسته هستند. مجبور ساختن افراد جامعه به آموزش در حاليكه آنها تمكن مالي لازم براي استفاده از اين حق را نداشته باشند تكليف ما لايطاق و نامعقول است. به همين دليل، يك ملازمه منطقي بين این دو شناسايي شده است. 
✔️رایگان بودن باید برای همگان و نه صرفاً کودکان کم درآمد، فراهم باشد. کمیتة حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در نظر تفسیری شمارة 11 خود توضیح داده است که آموزش رایگان نه تنها به این معناست که دسترسی به آموزش، بدون اخذ هزینه باشد و دولت ها باید از اخذ هزینه های ثبت نام امتناع کنند بلکه ممنوعیت تحمیل سایر هزینه¬های مستقیم و غیرمستقیم نظیر لباس های متحدالشکل را که غالباً‌ داوطلبانه جلوه داده می¬شوند دربرمی¬گیرد. برخی مفسران، هزینه¬هایی را که برای کتابها و لوازم آموزشی و کلاس¬های فوق العاده یا برای غذا یا برای رفت و آمد یا برای هزینه های پزشکی از اولیای دانش آموزان اخذ می¬شود مغایر با رایگان بودن آموزش دانسته اند. کمیته حقوق کودک نیز معتقد است که تعهد به ارائه آموزش رایگان متضمن تعهد به ممنوع کردن الزام والدين به تهیه لباس های متحدالشکل گران قیمت برای دانش آموزان، معاضدت لازم برای خرید لباس¬های متحدالشکل مدرسه و کتابهای درسی برای خانواده های فقیر، می باشد. البته، نظام بین المللی حقوق بشر، والدین و جامعه را از تحمل هزینه های آموزش معاف نمی کند. اینان از طریق پرداخت مالیات، هزینه های آموزش را تأمين می کنند و دولت متعهد است تا در تخصیص منابع خود آموزش ابتدایی رایگان را در اولویت خود قرار دهد. 

🔹نحوة تأمين بودجه مدارس خصوصی
با آنکه مراجع نظارتی حقوق بشر اروپایی (کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر و نیز کمیته حقوق بشر، با برداشت حداقلی از حق آموزش که عمدتاً به آزادی¬های آموزشی مربوط می¬شود اعلام کرده¬اند که دولت¬ها تعهدی به تأمين بودجه مدارس غیر دولتی ندارند اما نگاه کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کمیته حقوق کودک به این امر متفاوت است. این دو مرجع، با تفسیر موسع از حق آموزش که آنرا شامل تعهدات ایجابی متعدد از سوی دولت¬ها می¬دانند آنها را تحت شرایطی به تأمين بودجه مدارس غیر دولتی ملزم دانسته¬اند.
✔️منظور از هزینه مدارس خصوصی سه دسته هزینه است که این مدارس برای تأمين آنها باید بودجه ریزی لازم را صورت دهند: هزینه¬های مربوط به نیروهای آموزشی و پرسنل مدرسه، هزینه¬های عملیاتی یا اجرایی و هزینه-های سرمایه¬ای (خرید یا اجارة ساختمان ). در اتحادیه اروپا، تقریباً نیمی از کشورهای عضو اتحادیه (نظیر بلژیک، اسپانیا، ایرلند، هلند، اتریش، پرتغال) همة هزینه¬های مربوط به پرسنل آموزشی و اداری مدارس خصوصی از سوی دولت پرداخت می¬شود. در خصوص هزینه¬های عملیاتی یا جاری نیز، دولت یا همة این هزینه¬ها را می¬پردازد یا به تأمين بخش عمدة آنها کمک می¬کند. برای مثال، در بلژیک، آلمان ، اسپانیا، هلند و فنلاند، دولت همة هزینه¬های مذکور را متقبل می¬شود اما در ایرلند به تأمين آنها کمک می¬کند. اما در اتریش، دولت مشارکتی در تأمين هزینه¬های مذکور ندارد و این هزینه ها از محل کمک هایی که ماهیانه یا سالیانه از والدین دریافت می شود تأمين می گردد. در مورد هزینه های مربوط به تجهیزات و سرمایه، رویه کشورها متفاوت است: در برخی کشورها همانند هلند، هزینه-های مربوط به خرید، ساخت و ساز، اجازه و نگهداری تأسیسات مدرسه، از سوی شهرداری¬ها پرداخت می¬شود؛ در آلمان، بلژیک و فرانسه ( تنها در مورد مدارس نیمه اول متوسطه)، ایرلند و فنلاند، دولت بخشی از این هزینه¬ها را تأمين می¬کند. در سایر کشور¬ها، دولت با اعطای وام های کم¬بهره یا یارانه¬ها به تأمين هزینه¬های سرمایه¬ای مدارس کمک می¬کند. 
✔️در خصوص اخذ هزینه از والدین در مدارس خصوصی تحت عنوان شهریه، کشورهایی که بودجه مدارس خصوصی را تأمين می¬کنند دریافت شهریه از والدین را ممنوع کرده¬اند. برای مثال، در اسپانیا، ایرلند، بلژیک، ایتالیا ( نوعی از مدارس)، هلند، پرتغال (نوعی از مدارس)، فنلاند، سوئد و انگلستان  (نوعی از مدارس) هزینه¬ای از والدین اخذ نمی¬شود. در برخی از کشور¬ها، والدین به صورت داوطلبانه در تأمين هزینه این مدارس مشارکت می¬کنند. در آلمان که به موجب قانون اساسی هر نوع تفکیک بین دانش¬آموزان براساس وضعیت مالی والدین آنها ممنوع است این هزینه¬ها متعادل هستند و مدارس ملزم هستند در مورد والدین کم بضاعت، تخفیف¬های لازم را بدهند. در سایر کشورها، مدارس خصوصی تا حدی که از دولت هزینه نمی¬گیرند می¬توانند از والدین شهریه دریافت کنند. فرانسه و اتریش چنین وضعیتی دارند.
منبع : مدیر سایت

.............................................

.............................................  نظرتان درباره چگونگی عملکرد وب سایت چیست؟.............................................

بازدید از این صفحه : 289 مرتبه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن پژوهاش های آموزشی پویا می باشد.
طراحی و پیاده سازی : هست نما