سخنرانی های انجمن پویا شهریور 96
تاریخ درج : [1396/08/16] [1:02:31 PM]
سخنرانی های انجمن پویا شهریور 96

مشروح :

موضوع سخنرانی: ابهام و مدیریت ابهام 
آقای دکتر جزایری آبتدا تعریفی از ابهام کردند :ابهام به مفهوم کلی، حالتی است در برابر واقعیت .سپس در دو بخش نظری و عملی مطالب زیر را ارائه دا دند:
در بخش نظری مفهوم ابهام رااز دیدگاه های زیر با توجه به نظرات بزرگان آن دیدگاه ها ارائه دادند:
۱-دیدگاه فلسفی
در حوزه فلسفه با تاکید بر نظر دکارت "من شک میکنم پس هستم "ابهام را در برابر یقین قرار دادند و دو نوع یقین را توضیح دادند:
یقین ذهنی که بدون شک ،پرسش،تجربه وکنجکا وی،تنها براساس عادت ایجاد میشود
۲- یقین عینی که بر پایه شک،پرسشگری تجربه شکل میگیرد
 در حوزه روانشناسی فر ی و اجتماعی  ابهام،حالتی اجباری است که درآن پیش بینی وجود ندارد و فاقد حالات مثبت مانند شک ،پرسش و خلاقیت است
در حوزه عصب شناسی،نیو کرتکس که مرکز شک وکنج کاوی است ابهام را از طریق تربیت به ویژه در دوران کودکی کاهش میدهد
در روان شناسی سازمانی ابهام دربرابر دستورات و قدرت سازمانها وجود دارد اگر قدرت وبی نظمی در سازمانی زیاد باشد،ابهام ،بی اعتمادی و یقین ذهنی را ایجاد میکند
در زمینه عملی و اجرایی دو روش وجود دارد: 
روش مثبت تربیتی شامل مشاهده گری،تجربه ،کنجکاوی ،پرسشگری ،تحلیل ،پویایی ،هشیاری واگاهی از خواسته های فردی واجتماعی و مشارکت
روشهای منفی:
روشهای منفی شامل پذیرش،خطاکاری،روشهای بوروکراتیک ،اسطوره سازی،سازش،پیروی ازمرشد،محافظه کاری اعتقاد بی چون وچرا ،و شناخت کم  
روشهای مثبت و منفی در دوران کودکی با توجه به شیوه های تربیتی و فرزند پروری شکل میگیرند
منبع : مدیر سایت

.............................................

.............................................  نظرتان درباره چگونگی عملکرد وب سایت چیست؟.............................................

بازدید از این صفحه : 9 مرتبه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن پژوهاش های آموزشی پویا می باشد.
طراحی و پیاده سازی : هست نما