سخنرانی های انجمن پویا 23 شهریور 95
تاریخ درج : [1395/09/28] [11:10:21 AM]
سخنرانی های انجمن پویا 23 شهریور 95

خلاصه :

معرفی کتاب: تئوری انتخاب اثر دکتر ویلیام گلاسر، ترجمه دکتر علی صاحبی، انتشارات سایه سخن کتاب تئوری انتخاب، روی آورد روانشناسی مثبت گرای و واقعیت درمانی درگستره ی روانپزشکی، روانشناسی و علوم رفتاری است. ویلیام گلاسر در سال 1965 نظریه ی جدیدی در خصوص اختلالات رفتاری، ارائه نمود و آن را واقعیت درمانی نامید. او در سال 1994، تئوری انتخاب را به عنوان تئوری پشتیبان روی آورد واقعیت درمانی، ارائه کرد. تئوری انتخاب معتقد است هر آنچه از ما سر می زند، یک رفتار است. همه ی رفتار ها، از درون ما، برانگیخته می شوند و معطوف به هدفی هستند. هدف هر رفتار ارضای یکی از 5 نیاز اساسی ماست: 1_ عشق و احساس تعلق 2- قدرت 3- تفریح 4 - آزادی 5 - بقا و زنده ماندن تئوری انتخاب متعقد است، هنگامی که افراد در ارضای نیازهای خود، ناکام می شوند، دست به رفتار می زنند و عمل خاصی را انتخاب می کنند.


مشروح :

معرفی کتاب: تئوری انتخاب اثر دکتر ویلیام گلاسر، ترجمه دکتر علی صاحبی، انتشارات سایه سخن


 کتاب تئوری انتخاب، روی آورد روانشناسی مثبت گرای و واقعیت درمانی درگستره ی روانپزشکی، روانشناسی و علوم رفتاری است.

ویلیام گلاسر در سال 1965 نظریه ی جدیدی در خصوص اختلالات رفتاری، ارائه نمود و آن را واقعیت درمانی نامید. او در سال 1994، تئوری انتخاب را به عنوان تئوری پشتیبان روی آورد واقعیت درمانی، ارائه کرد.

تئوری انتخاب معتقد است هر آنچه از ما سر می زند، یک رفتار است. همه ی رفتار ها، از درون ما، برانگیخته می شوند و معطوف به هدفی هستند. هدف هر رفتار  ارضای یکی از 5 نیاز اساسی ماست:

1_ عشق و احساس تعلق

2- قدرت

3- تفریح

4 - آزادی

5 - بقا و زنده ماندن

تئوری انتخاب متعقد است، هنگامی که افراد در ارضای نیازهای خود، ناکام می شوند، دست به رفتار می زنند و عمل خاصی را انتخاب می کنند.

گلاسر معتقد است که ناکامی در دست یابی به نیازهای اساسی، یک تجربه ی عمومی و همگانی است.

زیرا واقعیت همیشه با ما هماهنگ و هم نوا نیست. برخی از افراد به هنگام ناکامی در برآورده شدن نیازهایشان، بجای پذیرفتن مسئولیت و جستجوی راههای موثر دیگر، دیگران را مسئول ناکامی خود می دانند، و یا توقع دارند واقعیت به نفع آنها کنار برود.

تئوری انتخاب، یک تئوری مبتنی بر روانشناسی کنترل درونی است و معتقد است که گذشته بر زندگی کنونی ما اثر شگرفی داشته است ولی تعیین کننده ی رفتار کنونی ما نیست.

میزان مسئولیت پذیری، به رسمیت شناختن واقعیت موجود و شیوه ای که برای ارضای نیازهایمان انتخاب می کنیم، رفتار کنونی ما را تعیین می کند.

خواندن و عمل کردن به این تئوری، می تواند روابط رضایت بخش و خشنود کننده ای برای همگان به ارمغان آورد و میزان رضایت مندی از زندگی را بالا ببرد.

خواندن این کتاب، چشم انداز نوینی ارائه می دهد که سودمندی های آن در تمام جهان منتشر خواهد شد.

منبع : مدیر سایت

.............................................

.............................................  نظرتان درباره چگونگی عملکرد وب سایت چیست؟.............................................

بازدید از این صفحه : 15 مرتبه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن پژوهاش های آموزشی پویا می باشد.
طراحی و پیاده سازی : هست نما