كارگاه هاي آموزشي انجمن پويا در سال هاي 1388 و 1389

كارگاه هاي آموزشي انجمن پويا در سال هاي 1388 و 1389
1) كارگاه  قصه - بازي. تاريخ: 1388/1/24. تسهيل گر: خانم پري زبده. مكان:مهدكودك مفيد. تعداد شركت كنندگان:    46 نفر
2) كارگاه حجم و مواد. تاريخ: 5 الي 8 ارديبهشت 1388 . تسهيل گر: آقاي هوشنگ شاهين زاده. مكان: مهدكودك هواپيمايي. تعداد شركت كنندگان:  18 نفر
3) كارگاه  دوخت و دوز. تاريخ: 1388/2/14. تسهيل گر:خانم فريده اسدي. مكان: مهدكودك هواپيمايي. تعداد شركت كنندگان: 18 نفر
4) كارگاه بازي هاي خلاق. تاريخ: 1388/2/29. تسهيل گر: خانم سيمين ابراهيمي. مكان: مهدكودك مهرمادر. تعداد شركت كنندگان: 18 نفر
5) كارگاه  بافت و چاپ. تاريخ: 1388/3/13. تسهيل گر: خانم فريده اسدي. مكان: مهدكودك مفيد. تعداد شركت كنندگان:  18 نفر
6) كارگاه حقوق كودك. تاريخ: 1388/3/21. تسهيل گر: خانم دكتر فاطمه قاسم زاده. مكان: مهدكودك مهرمادر. تعداد شركت كنندگان:  31 نفر
7) كارگاه پروژه زمين. تاريخ: 1388/6/5. تسهيل گر: خانم دكتر سيمين بازرگان. مكان: مهدكودك رسالت. تعداد شركت كنندگان: 18 نفر
8) كارگاه نمايش خلاق. تاريخ: 21 و 28 آذرماه 1388. تسهيل گر: خانم قاسم پور. مكان: مهدكودك ماه تي تي. تعداد شركت كنندگان:  22 نفر
9) كارگاه مديريت پروژه. تاريخ: 1388/10/21. تسهيل گر: آقاي دكتر پدرام موسوي. مكان: مهدكودك مهرمادر. تعداد شركت كنندگان: 18 نفر
10) كارگاه مديريت منابع انساني در سازمان هاي غيردولتي. تاريخ: 1388/11/1. تسهيل گر: خانم دكتر فاطمه قاسم زاده   مكان: مهدكودك پويندگان. تعداد شركت كنندگان: 18 نفر
11) كارگاه ارتباط شفابخش با خود و ديگران. تاريخ: 1389/3/1. تسهيل گر: خانم براري. مكان: مهدكودك پويندگان. تعداد شركت كنندگان: 10 نفر
12) كارگاه خلاقيت. تاريخ: 9 و 16 خردادماه 1389. تسهيل گر: آقاي يميني ن‍ژاد. مكان: مهدكودك آي تك. تعداد شركت كنندگان:  15 نفر
13) كارگاه موسيقي كودكان. تاريخ: 1389/6/15 الي 1389/8/17. تسهيل گر: خانم سيمين قديري. مكان:    مهدكودك هاي پويندگان و تأمين اجتماعي. تعداد شركت كنندگان: 15 نفر
14) كارگاه پروژه زمين. تاريخ: 1389/7/27. تسهيل گر: خانم سيما شادماني بصير. مكان: مهدكودك پازل. تعداد شركت كنندگان: 25 نفر.
15) كارگاه  بازي. تاريخ: 1389/7/21 و 1389/8/5. تسهيل گران:خانم ها سيمين ابراهيمي و فريده اسدي. مكان:   مهدكودك پويندگان. تعداد شركت كنندگان: 13 نفر
16) كارگاه مشتي پر(بازي رياضي). تاريخ: 13 و 1389/8/20. تسهيل گر: خانم شهره يوسفي. مكان: مهدكودك مهرمادر. تعداد شركت كنندگان:  13 نفر
17) كارگاه تشويق و تنبيه. تاريخ: 7 و 21 /11/1389. تسهيل گر: خانم زهره معيني. مكان: موسسه رهياب. تعداد شركت كنندگان: 20 نفر

.............................................

.............................................  نظرتان درباره چگونگی عملکرد وب سایت چیست؟.............................................

بازدید از این صفحه : 4 مرتبه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به انجمن پژوهاش های آموزشی پویا می باشد.
طراحی و پیاده سازی : هست نما